IT awards winners !!!


עוד אירוע מוצלח ביותר הסתיים והפעם קיבלנו את הפרס המשמעותי ביותר על חדשנות, ערכים מיוחדים ללקוח, הורדת עלויות ומעל הכל מצויינות. כל הכבוד לכולם.


4 צפיות